SO Utveckling, konflikter och frihetssträvan

UTVECKLING:

Kortfattat om utvecklingen inom teknik:

Mobiltelefonen

Mobilen härstammar indirekt ifrån den fasta telefonen.

Man började först producera och introducera den fasta telefonen år 1870. Länge fanns det bara den sortens telefon och den var också uppkopplad till nätet med hjälp av teleledning.

På senare tid har tillverkare producerat mängder med fler modeller och telefontyper och nya sätt för telefonerna att bli uppkopplade till nätet på andra sätt.

Tillslut kom mobiltelefonen också. Den kallas kortfattat för ”mobil” eftersom ordet betyder ”rörlig”, det gick att bära runt på den eftersom den inte var fast, så som den fasta telefonen.

Det finns all möjlig information på de senaste mobilerna och dessutom flera sätt att sprida informationen också. Första tanken är att mobilen är det bästa som har hänt mänskligheten! Men vem vet hur mycket nackdelar som också kommer med?

Datorn

Datorn (som även kallas datamaskinen) uppfanns först år 1642 men var då tänkt som en enkel räknemaskin för att kunna räkna ut addition och subtraktion. Blaise Pascal, som uppfann maskinen, hade ingen aning om att hans automatiska räknemaskin kunde ses som en föregångare till datorn.

Nyare modeller uppfanns efter räknemaskinen och runt år 1820 presenterades ritningar till en differensmaskin av Charles Babbage. Det var en fullt programmerbar mekanisk dator med arbetsminne, processor, hålkortsläsare och hade dessutom inmatning och utdataenheter.

Sedan 1960-talet har vi använt PC datorn som står för ”personal computer”. En konkurrerande grupp är den så kallade Mac-familjen, som marknadsförs av Apple.

Kortfattat om konflikter:

  • Första- och Andra Världskriget (1914-1918 & 1939-1945)
  • Förintelsen, pågick under Andra Världskriget. Man ”utrotade” judar.
  • Islam/Palestina konflikten
  • Kalla kriget, mellan USA och Sovjetunionen.

Kortfattat om frihetssträvan:

Ett exempel på frihetssträvan är Irlands flagga, som är grön, vit och orange. Flaggan är inspirerad från den franska flaggan som var är förebild för alla frihetssträvande nationer under 1800-talet. År 1916, under påskupproret, betraktades den mer och mer som en symbol för frihetskampen.

Den gröna färgen symboliserar katolicismen och själva Irland, orange står för den protestantiska minoriteten och vit står för fred.